Nedjelja, 04. Ožujak 2018, Hrvatska, Beogradski izbori - početak kraja diktature

Približavaju se izbori za Skupštinu grada Beograda, a sa njima i početak kraja diktature koja ostavlja ogromne posledice po život naših građana.

Ovde ćemo objavljivati informacije relevantne za građane, kako bismo pomogli da nas što više izađe i glasa, ali i da donese informisanu odluku iza koje može da stane.

Izađi i glasaj, ne dozvoli da naš grad propada pred našim očima!

Beogradski izbori - početak kraja diktature

Nađi još događaja oko vas
Dobiti preporuke o događajima na temelju svoje Facebook ukusu. Nabavite ga sada!Pokaži mi odgovarajuće događaje za meneNe sada